RYDE & BERG

Orgelbyggeri

Øveinstrument for St Hallvard vgs

3½ stemmer

Dette orgelet fikk ikke opusnummer, men er bygd etter opus 3 og før opus 4.
Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Postboks 75
1620 Gressvik
Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Krosneslund 29 A
1621 Gressvik
Telefon: 69360880
E-post: info@ryde-berg.no
Orgnr: 837020662