RYDE & BERG

Orgelbyggeri

Oslo rådhus får lyd pipene

(2019-09-21) Orgelpipene i Oslo Rådhus har stått til pynt siden innvielsen i 1950, men i 2019 kan de endelig høres. Lydkunstner Øystein Wyller Odden har samarbeidet med orgelbyggere fra Ryde & Berg og komposisjonen «Power Line Hum» bruker fem av pipene. Pipene er koblet sammen med en enkel vindlade og spiller en konstant akkord mens Hammond-orgelet, som ble installert i rådhuset i stedet for et komplett pipeorgel, gir fra seg lyd som varierer ørlige grann med frekvensen i strømnettet. Resultatet er svevning; tilhørerne kan høre hvordan strømforbruket i Norge endrer seg ørlite grann over tid.

På en konsert 21. september 2019 i regi av Ultima-festivalen og Oslo-biennalen ble «Power Line Hum» fremført sammen med Kraftbalanse, som også er et musikkverk som henter toner fra strømnettet.

Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Postboks 75
1620 Gressvik
Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Krosneslund 29 A
1621 Gressvik
Telefon: 69360880
E-post: info@ryde-berg.no
Orgnr: 837020662
Takk til: Asheim, Bach, Buxtehude, Händel, Hovland, Kvam, Kverno, Lindeman, Luther, Messiaen, Nordstoga, Nystedt, Poulenc, Saint-Saëns, Sandvold, Solberg, Vierne, Widor