RYDE & BERG

thanks for checking in -- the span elements above are not very elegant, but they enable custom kerning. Håkon Wium Lie

Orgelbyggeri

Jan Ryde 70 år

Jan Ryde, som startet orgelbyggeriet Ryde & Berg i 1985, fylte 70 år 1. juni 2020. Han har fått mange hilsener fra orgelvenner, og vi har fått lov å gjengi festskriv fra Ivar J Eliassen:

En av de viktigste premissmakerne for orgel- og kirkemusikken i Norge, orgelbygger Jan Heimer Ryde, har rundet 70 år.

Da Jan Ryde kom til Norge og etablerte sitt orgelbyggeri for mer enn en generasjon siden, satte han en standard for orgelbygg og orgelklang i vårt land som lenge hadde vært etterlengtet. Hans solide orgelbyggerbakgrunn, hans interesse for og innsikt i musikk og gudstjenesteliv, kompetanse og kunnskap om akustikk, hans kunstneriske sinn og hans sans for å tilfredsstille også synssansen, ble viktige forutsetninger for hans måte å skape orgler på.

Hans utgangspunkt er at orgelet først og fremst er et liturgisk instrument som skal støtte og inspirere sangen og derav også bli et godt instrument til framføring av orgelmusikk fra ulike epoker. Orgelet skal dessuten være det det gir seg ut for å være. Det innebærer at instrumentene skal være visuelt tilpasset det rom det skal stå i og avspeile orgelets oppbygging og klang i sin ytre gestalt.

Hans stadige søken etter det optimale klanguttrykk i et gitt rom, hans evne til å tenke klangen fra de første skisser til disposisjon og mensurer ble laget, og evne til å skape den, har vært epokegjørende. Hans tese om at et orgel skal bygges etter hevdvundne og velprøvde prinsipper, også skal ha et element av nyvinning og positiv utvikling, har ført til at hans instrumenter er spredt over det ganske land.

Klangen han forfektet var ikke ny, den hadde vært hørt før. Den skulle langt ifra være ens og lik over alt, men konsistent i den forstand at forutsetningene for orgelets klang ble forberedt og forsøkt gjennomført i alle deler av det mangfoldige byggverket et orgel er. I samspillet mellom alt som er konstant og det som beveger seg i et orgel, skulle klangen framstå som veltilpasset det rommet orgelet skulle stå i og stilistisk helhetlig.

Med den innsikt i og kunnskap om alle detaljer i et orgel og den komplekse sammensetningen av disse, representerte han og hans bedrift en gjennomtenkt filosofi for orgelbygging og bruken av instrumentene. Dette er håndverk og kunsthåndverk på høyeste nivå! Det har ført til at langt over 100 orgler er spredt vidt utover og står som klanglige representanter for Jan Rydes filosofi og håndverk, variert og tilpasset ulike kirkerom og stilideal, til sammen en svært bred klangpalett. Om det går slik Jan Ryde selv har sagt, kommer orglene til å klinge mot slutten av dette århundre og et langt inn i neste.

Inntil ganske nylig har Jan Ryde selv saumfart hver eneste pipe i alle orglene som Ryde & Berg har levert, opptil flere ganger. Hans klangideal, håndverk og kunstneriske tilnærming påvirker oss og gir oss en klanglig opplevelse nært knyttet til det liturgiske liv og kirkelige handlinger hver gang vi er i en kirke med et Ryde & Berg orgel.

De orglene og den orgelklangen Jan Ryde har kreert er, og kommer til å forbli, innvevd i våre liv og vår kultur lenge etter at han selv er gått ut av tiden. Det kommer til å prege oss og mange slektledd framover, gjennom gudstjenesteliv og livsritene som er knyttet til kirken, gjennom konserter og andre kulturarrangement hvor orgelet er i bruk, som en klanglig aura og trosbærer. Disse begivenhetene kommer vi til å huske også fordi vi kobler opplevelsen av dem til klangen fra Jan Rydes orgler.

For alt dette, og mye mer, skylder vi ham en stor takk! Gratulerer med den store dagen og ønske om alt godt for framtiden!

På vegne av mange; Ivar Jarle Eliassen

Jan Ryde på spillepulten i Stavanger konserthus, med Jon-Willy Rydningen

Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Postboks 75
1621 Gressvik
Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Krosneslund 29 A
1622 Gressvik
Telefon service: 48205932
Telefon verksted: 69360880
E-post: info@ryde-berg.no
Takk til: Asheim, Bach, Buxtehude, Händel, Hovland, Kvam, Kverno, Lindeman, Luther, Messiaen, Nordstoga, Nystedt, Poulenc, Saint-Saëns, Sandvold, Solberg, Vierne, Widor