RYDE & BERG

thanks for checking in -- the span elements above are not very elegant, but they enable custom kerning. Håkon Wium Lie

Orgelbyggeri

Opus 3, 1986 Sola Kirke

23 stemmer

HOVEDVERK Bordun 16' Principal 8' Blockflöjt 4' Oktava 4' Koppelflöjt 4' Kvinta 2⅔' Oktava 2' Mixtur V Trumpet 8'
SVELLVERK Rörflöjt 8' Fugara 8' Piffaro 8' fra C0 It. principal 4' Gamba 4' Waldflöjt 2' (sylindrisk) Nasat 1⅓' Sifflöjt 1' Sesquialtera II Oboe 8'
PEDAL Subbas 16' Principal 8' Oktava 4' Fagott 16' Trumpet 8'

Registratur og traktur: mekanisk

Manualomfang: C - g'''

Pedalomfang: C - f'

Kopler: I-II, P-I, P-II, P-II4'

Konsulent: Kolbein Haga

Arkitekt: Ulf Oldæus

Dette instrumentet var orgelbyggeriets første «store» instrument, og skulle bli det første signal til omverdenen om at nyskaping sto sentralt i Jan Rydes visjon for sin bedrift. Å bygge et orgel med 16’ i første manual var uhørt – det var et brudd med orgelbevegelsens tanke om at de høye overtonene skulle dominere. Instrumentet er påvirket av fortiden, men bryter likevel tydelig med åttitallets trender innen orgelbygg. Det ble etablert et samarbeid med arkitekt SAR Ulf Oldæus fra Stockholm, som allerede på det tidspunktet var en vel anerkjent orgelarkitekt. Jan var altså tidlig ute med «outsourcing» – selv om det ordet ikke var en del av dagligtalen i 1985!
Verkstedadresse:
Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Krosneslund 29 A
1622 Gressvik
Postadresse:
Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Enebakkveien 54 0675 Oslo
Telefon service: 48205932
E-post: info@ryde-berg.no
Takk til: Asheim, Bach, Buxtehude, Händel, Hovland, Kvam, Kverno, Lindeman, Luther, Messiaen, Nordstoga, Nystedt, Poulenc, Saint-Saëns, Sandvold, Solberg, Vierne, Widor