RYDE & BERG

thanks for checking in -- the span elements above are not very elegant, but they enable custom kerning. Håkon Wium Lie

Orgelbyggeri

Opus 7, 1988 Nedre Eiker kirke

24 stemmer

HOVEDVERK Bordun 16' Principal 8' Dobbelfløjte 8' Oktav 4' Italiensk fløjte 4' Oktav 2' Sedecima 1' Cornet II-III Trompet 8'
SVELLVERK Bordun 8' Gamba 8' Voix celeste 8' Principal 4' Fugara 4' Waldfløyte 2' Forniture IV-V Obo 8' Fagot 16' Tremolo
PEDAL Subbas 16' Oktav 8' Gedacht 8' Ital. princ. 4' Trompet 8' Basun 16'

Registratur og traktur: mekanisk

Manualomfang: C - g'''

Pedalomfang: C - f'

Kopler: I-II, P-I, P-II, P-II4'

Konsulent: Hans Jacob Tronshaug

Arkitekt: Ulf Oldæus

Mottakende organist: Nils Kristian Bonden

Etter et intermesso med 3 instrumenter på henholdsvis 11, 14 og 12 stemmer, ble det i 1988 bygget et nytt instrument på 24 stemmer til Nedre Eiker kirke. Dette orgelet ble også bygget i henhold til Jan Rydes overbevisning om at ethvert orgel bør tilpasses den enkelte kirkes arkitektur og akustikk, men i dette tilfellet likevel fundamentert på 1800-tallets stil. Det er en helt annen arkitektonisk, teknisk og klanglig løsning enn Sola-orgelet. Jan skriver til innvielsen av orgelet:
«Kjennetegnene for 1800-tallets orgelbygg, i klanglig henseende, var den vokale klang som virket positivt på salmesangen. Med dette nye orgelet har vi prøvd å gjenskape en fundamental og grunntonepreget klang. Orgelets disposisjon er imidlertid ellers basert på det klassiske orgelets klangoppbygging. Oppgaven med å bygge orgel til Nedre Eiker kirke var meget tiltalende, da det her ble gitt anledning til å bygge i det «glemte» 1800-tallets ånd. Vi har derfor prøvd å gjenskape en del av det som kjennetegnet denne perioden. Samtidig er det et instrument som oppfyller dagens krav til fremføring av kirkemusikk.»
Mottakende organist Nils Kristian Bonden skrev ved innvielsen:
«I anbudsinnbydelsen, som ble sendt til 5 orgelbyggere, ble det stillt krav til eksteriørmessige, tekniske og klanglige kvaliteter. Det vil si at orgelbyggeren måtte ha kjennskap til de idealer som gjorde seg gjeldende innenfor skandinavisk orgelbygging i forrige århundre. Vi ønsket altså en helhetstenkning når det gjaldt orgelets formgiving og klang sett i forhold til kirkens egen stil. Etter å ha fått flere tilbud ble så det norske firmaet Ryde & Berg valgt til denne oppgaven. Dette relativt unge firmaet har i den senere tid markert seg ved å ha laget flere meget gode instrumenter. Firmaets leder, Jan Ryde, har tidligere arbeidet for orgelbyggere i Danmark, Sverige, Finland, og Norge. Han har stor kunnskap innen dette faget og særlig innen tradisjonene her i Norden.»

Foto fra gudstjeneste 16. august 2020 hvor Stephen Sirris spilte Bach BWV 572 som postludium.

Verkstedadresse:
Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Krosneslund 29 A
1622 Gressvik
Postadresse:
Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Enebakkveien 54 0675 Oslo
Telefon service: 48205932
E-post: info@ryde-berg.no
Takk til: Asheim, Bach, Buxtehude, Händel, Hovland, Kvam, Kverno, Lindeman, Luther, Messiaen, Nordstoga, Nystedt, Poulenc, Saint-Saëns, Sandvold, Solberg, Vierne, Widor