RYDE & BERG

Orgelbyggeri

Opus 7 Nedre Eiker kirke

24 stemmer

HOVEDVERK Bordun 16' Principal 8' Dobbelfløyte 8' Oktav 4' Italiensk fløyte 4' Oktav 2' Sedecima 1' Cornettino III Trompet 8'
SVELLVERK Bordun 8' Gamba 8' Voix celeste 8' Principal 4' Fugara 4' Waldfløyte 2' Forniture IV Fagott 16' Obo 8' Tremulant
PEDAL Subbas 16' Gedakt 8' Oktav 8' It. principal 16' Basun 16' Trompet 8'

Registratur og traktur: mekanisk

Manualomfang: C - g'''

Pedalomfang: C - f'

Kopler: I-II, P-I, P-II, P-II4'

Etter et intermesso med 3 instrumenter på henholdsvis 11, 14 og 12 stemmer, ble det bygget et nytt instrument på 24 stemmer. Denne gangen til Nedre Eiker kirke. Dette orgelet ble også bygget i henhold til Jans overbevisning om at ethvert orgel bør tilpasses den enkelte kirkes arkitektur og akustikk, men i dette tilfellet likevel fundamentert på 1800-tallets stil. En helt annen arkitektonisk, teknisk og klanglig løsning enn Sola-orgelet. Han skriver til innvielsen av orgelet: «Kjennetegnene for 1800-tallets orgelbygg, i klanglig henseende, var den vokale klang som virket positivt på salmesangen. Med dette nye orgelet har vi prøvd å gjenskape en fundamental og grunntonepreget klang. Orgelets disposisjon er imidlertid ellers basert på det klassiske orgelets klangoppbygging. Oppgaven med å bygge orgel til nedre Eiker kirke var meget tiltalende, da det her ble gitt anledning til å bygge i det «glemte» 1800-tallets ånd. Vi har derfor prøvd å gjenskape en del av det som kjennetegnet denne perioden. Samtidig er det et instrument som oppfyller dagens krav til fremføring av kirkemusikk.»
Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Postboks 75
1620 Gressvik
Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Krosneslund 29 A
1621 Gressvik
Telefon: 69360880
E-post: info@ryde-berg.no
Orgnr: 837020662
Takk til: Asheim, Bach, Buxtehude, Händel, Hovland, Kvam, Kverno, Lindeman, Luther, Messiaen, Nordstoga, Nystedt, Poulenc, Saint-Saëns, Sandvold, Solberg, Vierne, Widor