RYDE & BERG

thanks for checking in -- the span elements above are not very elegant, but they enable custom kerning. Håkon Wium Lie

Orgelbyggeri

Opus 39 Oslo domkirke

53 stemmer

Flaggskipet vårt – bygget til kirkens 300 års jubileum og innviet i 1998. En videreføring av den nordiske modellen vi slo an tonen til i opus 14 på Musikkhøgskolen. Det er uttrykket i den gamle barokkfasaden som til en viss grad har påvirket estetikken i hele det nye instrumentet, både håndverksmessig og klanglig. Utfordringen var å bygge et instrument som hadde tilhørighet til Lambert Daniel Karstens barokke fasade, uten å være en stilkopi med de begrensninger et rent barokkinstrument ville gi. Orgelet er bygget i en nordisk klassisistisk tradisjon, og har en frisk, lys, og samtidig monumental og overtonerik klang, slik vi kjenner det fra det 18. århundres orgelideal. Det finnes imidlertid også mer allsidige stiltrekk i dette orgelet som tar hensyn til flere musikalske tidsepoker. Slik er det nye orgelet blitt et instrument som kan uttrykke hele den store orgellitteraturen fra barokken til vår tid.

Domorganist Kåre Nordstoga skriver:

«Orgelbygging er på mange måter et nådeløst kunsthåndverk, hvor hver minste detalj er viktig for helheten, og hvor resultatet er underlagt ufravikelige akustiske naturlover. Teknologien er like avansert som ved flybygging, samtidig som moderne teknologi ikke er relevant for dette håndverket. Klangen i et orgel er naturlig, ikke elektrisk eller digitalt manipulert.»

«Hovedorgelet i Oslo domkirke har en påfallende varm og vokal klang. Både labialverk og rørverk har dessuten et uttrykkspotensial som en organist bare kan drømme om. Orgel­klangen oppleves som uvanlig fleksibel, noe som særlig kommer til uttrykk i samspill med kor, menighetssang og instrumenter. For øvrig har orgelet en stilistisk personlighet som kommuniserer med store deler av orgellitteraturen.»

I forbindelse med innvielsen av orgelet sa Olivier Latry, organist i Notre Dame, Paris, til Vårt Land:

«Et musikalsk instrument. Det er laget for kirken – lyder ikke for høyt, ikke for lavt. Kort og godt – perfekt!»

«Grunnstemmene synger, det er i det hele tatt et syngende instrument. Vi kan kjenne igjen det typisk skandinaviske i rørstemmene – det klinger godt for musikk la oss si av Bach og Buxtehude. Samtidig tar orgelet utmerket vare på de franske mestrenes orgelspråk, f.eks. Dandrieu. –Dette er et annerledes orgel. Et orgel med sjel og stor personlighet.»

Olivier Latry hevder at det er grunn til å tenke over om ikke Oslo-orgelet er veien å følge når det gjelder fremtidig orgelbygging.

HOVEDVERK Principal 16' Bordun 16' Principal 8' Gamba 8' Spissfløyte 8' Oktav 4' Gedaktfløyte 4' Kvint 2⅔' Oktav 2' Mixtur VII Mixtur III Cornet V Trompet 16' Trompet 8'
SVELLVERK Bordun 16' Flúte Harm. 8' Bordun 8' Fugara 8' Voce celeste 8' Principal 4' Italiensk fløyte 4' Nasard 2⅔' Waldfløyte 2' Terz 1⅗' Mixtur VI Bombarde 16' Trompet Harm. 8' Obo 8' Clairone 4 Tremulant
POSITIV Principal 8' Gedakt 8' Vox candida 8' Oktav 4' Rørfløyte 4' Kvint 2⅔' Oktav 2' Terz 1⅗' Kvint 1⅓' Mixtur III Trompet 8' Kromhorn 8' Tremulant
PEDAL Grand bourdon 32' * Principal 16' Subbas 16' Fløytebass 16' * Oktav 8' Gedakt 8' Oktav 4' Mixtur V Basun 32' * Basun 16' Trompet 8' Trompet 4' *) Walcker 1932

Traktur: mekanisk

Registratur: mekanisk + elektrisk med RBSetzer

Manualomfang: C - a'''

Pedalomfang: C - f'

Kopler: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, III4'/P

Konsulenter: Hans Fagius, Kåre Nordstoga, Terje Kvam

Verkstedadresse:
Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Krosneslund 29 A
1622 Gressvik
Postadresse:
Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Enebakkveien 54 0675 Oslo
Telefon service: 48205932
E-post: info@ryde-berg.no
Takk til: Asheim, Bach, Buxtehude, Händel, Hovland, Kvam, Kverno, Lindeman, Luther, Messiaen, Nordstoga, Nystedt, Poulenc, Saint-Saëns, Sandvold, Solberg, Vierne, Widor