RYDE & BERG

thanks for checking in -- the span elements above are not very elegant, but they enable custom kerning. Håkon Wium Lie

Orgelbyggeri

Opus 47 1999 Sande kirke

20 stemmer

HOVEDVERK Principal 16' Oktav 8' Rørfløyte 8' Vox candida 8' Oktav 4' Kvint 2⅔' Oktav 2' Mixtur V Trompet 8'
POSITIV Principal 8' Gedakt 8' Salicional 8' Oktav 4' Rørfløyte 4' Waldfløyte 2' Obo 8' Tremulant
PEDAL Subbas 16' Oktavbass 8' Oktav 4' Basun 16'

Registratur og traktur: mekanisk

Manualomfang: C - g'''

Pedalomfang: C - f'

Kopler: I-II, P-I, P-II, P-II4'

Konsulent: Kåre Nordstoga

Arkitekt: Ulf Oldæus

Sande kirke er blant de kirkene i Norge hvor katolisismen hang lengst igjen. Den ble bygget i perioden 1066-93, opprinnelig dedikert til jomfru Maria. (Om dette er grunnen til at orgelet vi bygget i denne kirken oppleves som så tiltalende og harmonisk, skal være usagt.) Arkitekt Ulf Oldæus tok her utgangspunkt i nåværende alter og prekestol, som er fra 1783, og Jan Ryde intonerte orgelet i tråd med den nordiske tradisjonen på samme tid. I et intervju i forbindelse med innvielsen uttalte han at dette orgelet nok var det vakreste de hadde bygget til da.

Omtale av orgelet kan du lese HER

Orgelet i Sande kirke representerer en litt uvanlig stilretning om vi ser på hva som er og har vært trenden av nybygde orgler i Norge de siste årene. Instrumentet har klare klassisistiske og tidlig-romantiske føringer i disposisjonen, men er ikke utstyrt med svell. Det er det nordisk klassisistiske orgelet som er den klanglige hovedinspirasjonskilde. Med et bredt 8-fots fundament skaper dette en vokalrettet klang, og gode muligheter for gradvise dynamiske oppbygninger – noe som kler det romantiske orgelrepertoaret godt. Men instrumentet er vel så anvendelig til eldre repertoar, som musikk av barokkens mestere. Sande kirke er ikke preget av stor etterklang, og valg av klangkonsept kler dette rommet godt. Her må instrumentet selv skape klangen i rommet. Ellers må man trekke fram den usedvanlig vakre orgelfasaden som med inspirasjon fra kirkens altertavle og prekestol forskjønner og beriker Sande kirke visuelt.
Anders Eidsten Dahl, Kantor i Bragernes menighet, Drammen
Verkstedadresse:
Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Krosneslund 29 A
1622 Gressvik
Postadresse:
Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Enebakkveien 54 0675 Oslo
Telefon service: 48205932
E-post: info@ryde-berg.no
Takk til: Asheim, Bach, Buxtehude, Händel, Hovland, Kvam, Kverno, Lindeman, Luther, Messiaen, Nordstoga, Nystedt, Poulenc, Saint-Saëns, Sandvold, Solberg, Vierne, Widor