RYDE & BERG

thanks for checking in -- the span elements above are not very elegant, but they enable custom kerning. Håkon Wium Lie

Orgelbyggeri

Opus 64, 2003 Stokka kirke

19 stemmer

HOVEDVERK Principal 16' Principal 8' Flûte harmonique 8' Fugara 8' Oktav 4' Oktav 2' Mixtur IV Trompet 8'
SVELLVERK Basetthorn 8' Bordun 8' Salicional 8' Flûte oktaviante 4' Flûte 2' Cornett II-III Obo 8' Tremulant
PEDAL Subbas 16' Oktavbass 8' Oktav 4' Basun 16'

Registratur og traktur: mekanisk

Manualomfang: C - g'''

Pedalomfang: C - f'

Kopler: I-II, P-I, P-II, P-II4'

Mekaniske frikombinasjoner

Konsulent: Asbjørn Myrås

Arkitekt: Ulf Oldæus

Stokka kirke ligger også i Stavanger, og sett i sammenheng med orgelet i Vardeneset kirke er disse et godt eksempel på hvordan orgler kan utfylle hverandre bruks- og stilmessig innenfor samme geografiske område. Orgelet i Stokka kirke tenderer til det romantiske orgelets klangideal. Frikombinasjonssystemet fra Hauketo- Prinsdal ble videreutviklet, og for første gang bygget vi inn 2 mekaniske frikombinasjoner i et orgel. Dette er et kombinasjonssystem med mange muligheter, og fordi det er mekanisk, har det lang levetid. Det er også meget driftssikkert.
Verkstedadresse:
Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Krosneslund 29 A
1622 Gressvik
Postadresse:
Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Enebakkveien 54 0675 Oslo
Telefon service: 48205932
E-post: info@ryde-berg.no
Takk til: Asheim, Bach, Buxtehude, Händel, Hovland, Kvam, Kverno, Lindeman, Luther, Messiaen, Nordstoga, Nystedt, Poulenc, Saint-Saëns, Sandvold, Solberg, Vierne, Widor