RYDE & BERG

thanks for checking in -- the span elements above are not very elegant, but they enable custom kerning. Håkon Wium Lie

Orgelbyggeri

Opus 65, 2003 Vangsvik kirke

7 stemmer

I orgelkonsulentens sluttrapport står det:

Helt fra Vangsvik kirke ble tatt i bruk har mange lovprist kirkens gode akustikk. Alt av interiør som er kommet på plass etter at kirken ble innviet har på en måte vært brikker som skulle på plass i et levende liturgisk rom. På mange måter framstår nå endelig Vangsvik kirke som komplett.

Menigheten kan samles til sorg og til glede og la sangen, klage og lovprisning, bønn og takk, ledsages av et akustisk instrument. Et instrument som består av til sammen langt over fire hundre små og store fløyter satt sammen til en klanglig helhet. Fløyter som spilles ved hjelp av sjalting av luftstrømmen til hver enkelt pipe.

I 1. Mosebok fortelles det om at Gud blåste livspust inn i mannens nese. Det er den samme livspust som gjør oss i stand til å synge, og det er de samme prinsipper for frambringelse av lyd ved hjelp av luft som gjør orgelet i stand til å spille. Det er å håpe at orgelet Vangsvik kirke kan spille slik at det inspirerer til fulltonende sang under Vangsvik kirkes tak.

Foto: Ivar J. Eliassen
MANUAL Principal 8' Rørfløyte 8' Vox candida 8' Oktav 4' Quint 2⅔' Oktav 2'
PEDAL Subbass 16'

Koblinger: I/II, P/I, P/II

Manualomfang: C-g''

Pedalomfang: C-f'

Konsulent: Ivar Jarle Eliassen

Arkitekt: Ulf Oldæus

Innviet: 2. november 2003

Verkstedadresse:
Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Krosneslund 29 A
1622 Gressvik
Postadresse:
Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Enebakkveien 54 0675 Oslo
Telefon service: 48205932
E-post: info@ryde-berg.no
Takk til: Asheim, Bach, Buxtehude, Händel, Hovland, Kvam, Kverno, Lindeman, Luther, Messiaen, Nordstoga, Nystedt, Poulenc, Saint-Saëns, Sandvold, Solberg, Vierne, Widor