RYDE & BERG

thanks for checking in -- the span elements above are not very elegant, but they enable custom kerning. Håkon Wium Lie

Orgelbyggeri

Opus 69, 2004 Lillestrøm kirke

31 stemmer

HOVEDVERK Principal 16' Principal 8' Gamba 8' Flüte Harm. 8' Bourdon 8' Oktav 4' Fløyte 4' Kvint 2⅔' Oktav 2' Cornett V Mixtur V Trompet 8'
SVELLVERK Basetthorn 8' Bordun 8' Salicional 8’ Voce Celeste 8' Oktav 4' Flauto Trav. 4' Waldfløyte 2' Cornettino II Mixtur V Trompet Harm 8' Obo 8' Clarione 4' Tremulant
PEDAL Violonbass 16' Subbas 16' Fløytebass 8' Gedakt 8' Oktav 4' Bassun 16' Trompet 8'

Traktur: mekanisk

Registratur: elektrisk med RBSetzer

Manualomfang: C - g'''

Pedalomfang: C - f'

Kopler: I-II, P-I, P-II, P-II4'

Konsulent: Kåre Nordstoga Arkitekt: Ulf Oldæus
Lillestrøm kirke er den første kirken i landet som kan plasseres i modernistisk stil, og er derfor underlagt Riksantikvarens liste over vernede kirker. Rommets form og akustiske forhold var en av grunnene til at vi valget å bygge et instrument i tilnærmet fransk symfonisk stil - en helt annen stil enn alle våre tidligere opus. Orgelhuset er åpent, og arkitekturen speiler orgelets klanglige profi l. Vanligvis består et orgelhus av vegger og tak for å samle klangen. I dette tilfellet er det ikke et refl ekterende orgelhus for hvert verk, med unntak av svellverket. Det er søkt å skape en klang som ikke er retningsbestemt, men som fi nnes i hele rommet. Det er stor forskjell på det franske og det tyske symfoniske orgelet. I det tyske er det små forskjeller fra stemme til stemme. I det franske er klangforskjellen mellom stemmene mer tydelig, men likevel er klangen ensartet, og binder instrumentet sammen i en romantisk retning. Det er tre hovedfaktorer som påvirker klangretningen: Lufttrykket, pipenes konstruksjon med ekspresjonsslisser, samt intonasjonsteknikken. Den fransk symfoniske musikken krever at man på instrumentet har mulighet til raskt å skifte stemmer. Elektronikk er derfor et vesentlig hjelpemiddel for at organisten skal være uavhengig av registranter, og orgelet har et registratursystem med over 90.000 programmerbare kombinasjoner.
Professor Harald Rise, Institutt for musikk NTNU:
Ryde & Berg Orgelbyggeri AS sine instrumenter kjennetegnes av høy teknisk og klanglig kvalitet. Det nye orgelet i Lillestrøm kirke er intet unntak. Det preges av varme i intonasjonen, med syngende labialstemmer og glansfulle rørstemmer. Orgelets pleno klinger bredt, fyldig og balansert. Enkeltstemmene er vakre og fleksible, og har utmerkede ensemblekvaliteter så vel som solistiske egenskaper. Med dette praktfulle instrumentet befester orgelbyggeriet sin framstående posisjon – både i norsk og internasjonal sammenheng.
Professor Hans Fagius, Det kgl. danske musikkonservatorium:
«Den nya Ryde & Berg-orgeln i Lilleström Kirke är ett mästerverk som i alla avseenden håller högsta kvalitet. Det gäller såväl den tekniska uppbyggnaden som den fönämliga intonationen. Men det som ändå imponerar mest är den konsekvent genomförda stilen (med mindre, välmotiverade kompromisser som inte faller utanför ramen). Man har känslan av att sitta vid en äkta Cavaille-Coll-orgel med allt vad det innebär från breda sjungande grundstämmor, stora solistiska flöjter till grandiosa rörverk som fyller varje vrå av kyrkan. Det finns bara några få orglar i Skandinavien som kan ge organist och åhörare samma överväldigande upplevelse av den symfoniska orgelmusiken.»
Verkstedadresse:
Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Krosneslund 29 A
1622 Gressvik
Postadresse:
Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Enebakkveien 54 0675 Oslo
Telefon service: 48205932
E-post: info@ryde-berg.no
Takk til: Asheim, Bach, Buxtehude, Händel, Hovland, Kvam, Kverno, Lindeman, Luther, Messiaen, Nordstoga, Nystedt, Poulenc, Saint-Saëns, Sandvold, Solberg, Vierne, Widor