RYDE & BERG

thanks for checking in -- the span elements above are not very elegant, but they enable custom kerning. Håkon Wium Lie

Orgelbyggeri

Opus 89, 2008 Tønsberg domkirke

60 stemmer

Orgelet i Tønsberg domkirke ble bygget av firmaet Frobenius & Co, København, og sto ferdig i 1924. Det hadde 53 stemmer fordelt på fire manualer og pedal, og var på det tidspunkt Norges største. Hele orgelet, med unntak av fjernverket, sto oppstilt bak Eriksen & Svendsens orgelprospekt fra 1858. Kirken ble restaurert i 1930-årene, og i 1954 ble orgelet ombygd av J.H. Jørgensen, Oslo. Trakturen ble gjort elektrisk, og orgelet fikk nytt spillebord og ny fasade. De viktigste delene ble imidlertid beholdt nærmest uforandret; både pipeverk, vindlader og belger. Orgelet er restaurert/ombygget i 2008 av Ryde & Berg Orgelbyggeri AS. Det er samlet bak ny fasade, som er tegnet av arkitekt SAR Ulf Oldæus, og det er bygget nytt spillebord med RBSetzer.
HOVEDVERK(I) Principal 16' Principal 8' Grossgedackt 8' Hohlflöte 8' Violoncello 8' Gemshorn 8' Oktav 4' Offenflöte 4' Kvint 2⅔ Oktav 2' Mixtur 4 fag 2⅔'' Komet 3-5 fag Trompet 8' Trompet 4'
PRELUDERVERK I SVELL (II) Kvintatøn 16' Fløiteprincipal 8' Salicional 8' Flûte harm 8' Cor de nuit 8' Unda maris 8' Fugara 4' Rohrflöte 4' Kvint 2⅔' Flageolet 2' Ters 1⅗' Klarinet 8' Cymbelstjerne Tremulant II
SVELLVERK (III) Bourdon 16' Hornprincipal 8' Bordun 8' Flauto traverso 8' Viola di Gamba 8' Voix celeste 8' Prestant 4' Flûte octaviante 4' Octavin 2' Plein Jeu 3-5 fag Fagot 16' Trompet 8' Oboe 8' Klarine 4' Tremulant III
FJERNVERK I SVELL Bourdon 16' Viola 8' Bourdon doux 8' Spitzflöte 8' Vox angelica 8' Gemshorn 4' Harm.ætheria 3 fag Vox humana 8' Tremulant IV
PEDAL Fløitebass 16' Violonbass 16' Subbas 16' Bourdonbass 16' Kvintbass 10⅔' Bassfløite 8' Violon 8' Bourdonbass 8' Principalfløite 4' Fløite 4' Basun 16' Fagottbass 16' Orage

Traktur: mekanisk/​pneumatisk/​elektronisk

Registratur: elektronisk RBSetzer

Manualomfang: C - a'''

Pedalomfang: C - g'

Kopler: I-II, P-I, P-II, P-II4'

Normalkopler for hånd og fot: II/I, III/I, IV/I, III/II, I/P, II/P, III/P, IV/P

Oktavkopler for hånd: Superoktav II, Superoktav III, Superoktav IV, Superoktav P, Superoktav II/I, Superoktav III/I, Suboktav III, Suboktav IV, Suboktav II/I, Suboktav III/I

Konsulent: Hans Jacob Tronshaug Arkitekt: Ulf Oldæus
Verkstedadresse:
Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Krosneslund 29 A
1622 Gressvik
Postadresse:
Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Enebakkveien 54 0675 Oslo
Telefon service: 48205932
E-post: info@ryde-berg.no
Takk til: Asheim, Bach, Buxtehude, Händel, Hovland, Kvam, Kverno, Lindeman, Luther, Messiaen, Nordstoga, Nystedt, Poulenc, Saint-Saëns, Sandvold, Solberg, Vierne, Widor