RYDE & BERG

thanks for checking in -- the span elements above are not very elegant, but they enable custom kerning. Håkon Wium Lie

Orgelbyggeri

Opus 112, 2018Strømmen kirke

21 stemmer

22. april 2018 ble det nye orgelet i Strømmen kirke innviet under en festgudstjeneste med påfølgende konsert. En lang forberedelsesprosess og byggeprosses var over og orgelet kunne sees og høres i all sin prakt på et ombygget og utvidet galleri. Les mer om prosessen og orgelet på kirken sine sider:

Søndag 22.april var en stor og ventet dag i Strømmen menighet. Da ble det nye orgelet i Strømmen kirke innviet. En lang forberedelsesprosess og byggeprosses var over og orgelet kunne sees og høres i all sin prakt på et ombygget og utvidet galleri.

Samarbeid mellom mange ulike støttespillere og aktører har preget prosessen. Økonomisk støtte fra lag, foreninger og handelsstanden i Strømmen. En stor bevilgning fra Skedsmo kommune (2.5 millioner kroner). En praktisk dugnadsånd og et utmerket samarbeid med Ryde og Berg orgelbyggeri AS.

En orgelkomité begynte å arbeide med planene i 2012. Nytt orgel ble tegnet, og da økonomien var på plass gikk oppdraget ut på anbud.

Etter grundig lesing av prospektene falt valget på Ryde og Berg orgelbyggeri AS i Fredrikstad. Et orgel på 21 stemmer passet til vårt kirkerom. En av stemmene i det gamle orgelet, Jørgensens Traversfløyte 8`hadde en så vakker klang og var i så god stand at stemmen ble benyttet i det nye orgelet.

En utfordring med nytt orgel var ny plassering på galleriet. Orgelet skulle ikke være inne i tårnet, men ute på galleriet. Dermed måtte galleriet utvides. Riksantikvaren godkjente tegninger til ombygging, men hvor skulle bjelkene og de to søylene som ville trenges lages?

Svaret ble lokalt. Sagelvas venner, en interesseforening i Strømmen som driver Strømmensaga, en oppgangssag slik de var på 1700-tallet, tok utfordringen. På den gamle saga skar de ut bjelkene til det nye galleriet. De dreidde også to søyler. Rivningen av det gamle galleriet og ombyggingen ble startet i begynnelsen av september 2017, og var ferdig til advent. Mange besøkende bemerket ombyggingen og var begeistret.

HOVEDVERK Dobbelfl. 8’ Principal 8’ Gamba 8’ Oktav 4’ Fløyte 4’ Kvint 2⅔’ Cornett III Oktav 2’ Trompet 8’ Mixtur III
SVELLVERK Bordun 8’ Violin princ. 8’ Salicional 8’ Voix celeste 8’ Kvint 2⅔’ Flûte trav. 4’ Waldfløyte 2’ Oboe 8’ Tremulant
PEDAL Subbass 16’ Oktav 8’ Basun 16’

Manual-/pedalomfang: C-g3/C-f1

Kopler: II/I, I/P, II/P, II4’/P

Likesvevende stemming a1 = 442 Hz

Konsulent: Kåre Nordstoga

Arkitekt: Ulf Oldæus

Verkstedadresse:
Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Krosneslund 29 A
1622 Gressvik
Postadresse:
Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Enebakkveien 54 0675 Oslo
Telefon service: 48205932
E-post: info@ryde-berg.no
Takk til: Asheim, Bach, Buxtehude, Händel, Hovland, Kvam, Kverno, Lindeman, Luther, Messiaen, Nordstoga, Nystedt, Poulenc, Saint-Saëns, Sandvold, Solberg, Vierne, Widor