RYDE & BERG

Orgelbyggeri

Opus 116, 2020Lørenskog kirke

32 stemmer

HOVEDVERK Principal 16’ Violon 16’ Principal 8’ Violin 8’ Jubalfløyte 8’ (etter Olsen & Jørgensen, Skjeberg 1908)Oktav 4’ Seljefløyte 4’ Oktav 2’ Spissfløyte 2’ Quinta 1⅓’ Oktav 1’ Kronregalie III Alphorn 8’ (fra Steinmeyer, Stiklestad 1930)Tremolo Koppel: II/I* Koppel: Suboktav I* Koppel: Superoktav 1* Koppel: Sub II/1 * Koppel: Super II/1 *
SVELLVERK Principal 8’* Gamba 8’* Gedeckt 8’* Solofløite 8’* Celeste 8’* Oktav 4’* Fløite 4’* Waldfløite 2’* Horn 8’* Tremolo** Subbass 16’* Principal 8’ (1951) Koppel: Suboktav II* Koppel: Superoktav II*
1934 I*II*
PEDALVERK Kontrasubbass (32’) Brummbass (32’) Subbass 16’ (fra Hospitalskirken)Kontrabass 16’ Gedakt 8’ Cello 8’ Trombone 16’ Solobass 4’ i fasade Koppel I/P* Koppel II/P* Super I/P* Super II/P*

Traktur: elektrisk

Registratur: elektrisk

Manual-/pedalomfang: C-g3/C-f1

Likesvevende stemming a1 = 442 Hz

Crescendovalse

Svell HV

Svell SV

Konsulent: Gunnar Petersen-Øverleir

Arkitekt: Ivar Heggheim

Lørenskog kirke er en vakker middelalderkirke som fikk nytt orgel i 2020. Samtidig ble det orgelet som har stått på loftet siden 1934 restaurert og spiller nå sammen med det nye instrumentet som står på galleriet. Plasseringen på loftet skyldes antagelig at orgelet ikke skulle bli et fremmedelement i en fredet kirke. Dette var ingen god løsning, hverken akustisk eller visuelt.

Det nye orgelet er plassert på galleriet er tilpasset kirkerommet. De lengste pipene er lagt horisontalt under gulvet. Det er en måte å få inn en mektig 16 fot stemme når høyden er begrenset. I en åpen 16 fot stemme er den lengste pipen 5 meter lang.

De lengste trepipene legges horisontalt under gulvet på galleriet.

Under en luke finner man pipetoppene

Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Postboks 75
1621 Gressvik
Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Krosneslund 29 A
1622 Gressvik
Telefon: 69360880
E-post: info@ryde-berg.no
Orgnr: 837020662
Takk til: Asheim, Bach, Buxtehude, Händel, Hovland, Kvam, Kverno, Lindeman, Luther, Messiaen, Nordstoga, Nystedt, Poulenc, Saint-Saëns, Sandvold, Solberg, Vierne, Widor