RYDE & BERG

thanks for checking in -- the span elements above are not very elegant, but they enable custom kerning. Håkon Wium Lie

Orgelbyggeri

Verkstedet på Gressvik

Verkstedet på Gressvik ved Fredrikstad er hjertet i bedriften. Det er her vi bygger orglene nesten ferdige før de pakkes ned og sendes til kirken eller konserthuset hvor det skal stå resten av livet. På verkstedet har vi en imponerende maskinpark for å foredle tre og metall til klingende instrumenter. Vi har også et gedigent avsug for sikre at moderne HMS-regler følges. Likevel lukter det alltid godt på verkstedet.

Treverk

I et orgel brukes mange treslag. Spillebordet bygges i eik, orgelhuset i furu, og trepiper kan lages av bjørk eller pæretre. Mellom spillebordet og ventilene går det lange trelister i sedertre. Disse kalles abstrakter, men de er svært konkrete: tynne, sterke, og de tåler endringer i fuktighet og temperatur godt.

Treverket lagres på verkstedet før dimensjonering og høvling.

Vi lager også interiør til kirkerom, her en døpefont.

Metall

Det er mye metall i et godt orgel. Metallpiper består av tinn og bly i ulike blandingforhold. Tinn er dyrest og gir en mer briljant klang. Før metallpiper tas i bruk må de intoneres. Intonering er en kompleks prosess hvor hver pipe justeres for å klinge klart og samstemt med de andre pipene. Metallpiper intoneres ved å forme eller skjære metallet ved pipeåpningene; bare små justeringer skal til for å endre pipelyden.

Finslipt ornamentikk

CNC-maskinen freser treverk etter data-tegninger

Noe arbeid kan automatiseres, men det meste må gjøres for hånd

Avkapp fra intonering

Hullene i pipestokkene er både fundament og luftleverandør for pipene

Verkstedadresse:
Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Krosneslund 29 A
1622 Gressvik
Postadresse:
Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Enebakkveien 54 0675 Oslo
Telefon service: 48205932
E-post: info@ryde-berg.no
Takk til: Asheim, Bach, Buxtehude, Händel, Hovland, Kvam, Kverno, Lindeman, Luther, Messiaen, Nordstoga, Nystedt, Poulenc, Saint-Saëns, Sandvold, Solberg, Vierne, Widor